Concrete financiële voordelen voor onze leden   

Op vertoon van uw lidmaatschapspasje krijgt u de volgende kortingen:

Ledenvoordeel op energie en allerlei producten

  • Energie voordeel: KBO-Brabant heeft een overeenkomst met Energiebesteding BV gesloten en levert stroom- en gas tegen inkoopprijs. Zie : KBO Brabant ONS Energievoordeel 
  • Scherpe prijzen van allerlei artikelen (zoals beveiligingsartikelen, e-bikes en mobiele telefoons) : zie KBO Brabant ledenvoordeel 

Collectiviteitskorting zorgverzekeraars

Belangrijke wijziging overheid met ingang van 2023 : de collectiviteitskorting op de basisverzekering komt te vervallen.

U kunt nog wel korting krijgen  op de aanvullende verzekering bij VGZ, CZ en Zilveren Kruis.

VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als u een aanvullende verzekering afsluit via het collectief van KBO-Brabant. 

Meer informatie hierover en hoe uw contributie terug te vragen zie :  Ons voordeel voor leden.

De verschillende collectiviteits nummers welke u dient te vermelden bij de verschillende verzekeraars :
   VGZ – 87718266
   Zilveren Kruis Achmea – 207000837

De CZ kortingsregeling is een nieuwe door KBO Brabant afgesloten overeenkomst en de oude welke in het verleden met de Kring is afgesloten komt in 2023 te vervallen. 

Collectiviteitskorting Centraal Beheer

Via de Koepel Gepensioneerden heeft KBO Brabant ook allerlei collectiviteitskorting op verzekeringen bij Centraal Beheer. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer.
Voor meer details zie Ons voordeel voor leden.