22 augustus 2023

KBO BEDEVAART

Begeleid door de laatste zonnestralen van deze dag kwamen maandag 15 augustus de belangstellenden in grote getale naar de Onze Lieve Vrouwe Presentatie Kerk van Ommel om de viering  van Maria Tenhemelopneming bij te wonen. De kerk zat bomvol.  Ook dit jaar heeft de werkgroep van de KBO-kringen Deurne , Asten en Someren de organisatie opgepakt en voor de leden en andere ouderen deze bedevaart georganiseerd.

Echter zonder Pastor W.Kalb ,van KBO-Brabant. Pastor Kalb is op 7mei j.l. overleden en op 12 mei begraven.    Het is voor de eerste keer dat de afzonderlijke Pastoors van Deurne , Asten en Someren als celebrant in de H.Mis voorgaan. Nu is Pastoor Steijaert in de viering voorgegaan.

Voor volgend jaar zal Pastoor Hedebouw de H.Mis verzorgen.  Nadat  werkgroepslid Tjeu Huisman de bedevaartkaars binnen bracht werd deze door Pastoor Steijaert gezegend , en bijgezet bij het Maria altaar. Ieder kan deze kaars laten branden door een verzoek aan Koster Christa Aarts via telefoonnummer 0493-691415.    Hierna heette voorzitter Hennie Vossen  van kring KBO Someren de bedevaartgangers van hartelijk welkom. Zij had een warm welkomstwoord voor de aanwezigen. Ze vond het fijn dat er weer een normale bedevaart gehouden kon worden en dat de werkgroep de bedoeling heeft om deze traditie van de KBO Bedevaart,nog in lengte van jaren  voor te zetten.

Pastoor Steijaert ging vervolgens voor in de H.Mis en stipte in zijn  overweging aan dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is, terwijl zij toch een belangrijke plaats inneemt in de geloofsbeleving van de mens. Zij was  vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn  uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het moeilijk hebben.   Ook had Pastoor Steijaert een heel persoonlijke toespraak over de rol van de moeder in elk gezin. Ook in het gezin Steijaert was dit van toepassing. Moeder was en is nu ook nog de sleutelpersoon in het gezin. Zo is Moeder Maria de sleutelpersoon voor heel veel katholieken. Het is niet voor niets  dat nu ook weer de kerk hier vol zit met gelovigen die moeder Maria willen eren.

Ondanks dat het nu ook weer broeierig warm was in de stampvolle kerk genoten de pelgrims van de sfeer en het gezang van het Franciscus Kerkkoor uit Asten. geleid door dirigent Jan Cranenbroek en organist Ad Bergmans.   De muzikale omlijsting was van een  hoog niveau en een waardering is hier op zijn plaats: “Jan, Ad en koorleden: Chapeau!!! “.

Tot slot werd het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’  door alle aanwezigen uit volle borst met het koor meegezongen.

De voorzitter van de werkgroep Piet Matheij sprak nog een slotgedicht en een dankwoord voor allen die hun medewerking hebben gegeven en nodigde een ieder uit voor een lekker kopje koffie ,  al of niet met een lekker stuk gebak,  in Zaal “Ons Jantje”. Het is wel op eigen kosten aldus voorzitter Piet Matheij.

De werkgroepsleden en de aanwezigen konden terug zien op een zeer geslaagde bedevaart 2023.

Dank, Piet Matheij