24 juni 2023

Vitaliteitsdag

Vitaliteitsdag KBO Brabant Seniorenvereniging Asten Ommel 21 juni 2023

Woensdag 21 juni vond in gemeenschapshuis ‘het Kwartier’ in Asten een z.g. Vitaliteitsdag plaats.

Het was een voor en namiddag waarin leden bij een 10-tal bezoektafels hun vitaliteit konden checken.

Voorzitter Theo Martens opende de bijeenkomst en heette allen welkom. Mw. Anke van Extel-van Katwijk, burgemeester en wethouder mw. Janine Spoor, brachten een verrassingsbezoek.

Aanwezige bestuursleden informeerden de bezoekers en wezen de weg langs het z.g. parcours.

Het betrof o.a. tafels voor bloeddruk en glucosemeting, door voormalige huisarts en praktijk ondersteuner, alsook de apotheek die voor advies aanwezig was.

Knijpkracht, en coördinatie, lengte en gewicht, ook dit alles werd getest.

Ook was oefening en voorlichting als fysio en ergotherapie, o.a. ook voor evenwicht. Er was een z.g. stokkenvangspel voor een reactietest. Ook was er voedingsadvies, een ogen en orentest alsook een ouderentandarts.

Sportcoachwerk voor beweging en loopoefening. Er was een tafel voor levensvragen en welzijn.

De clientondersteuners en de dorpsondersteuner waren aanspreekbaar voor een eindgesprek en het aangeven van de ervaringen.

Het aantal bezoekers was ong. 70. Vele daarvan namen ruim de tijd. Het was daardoor bovendien heel gezellig en er werd veel gebuurt.

Kortom het was een heel nuttige en plezierige dag met een heel geslaagde samenwerking tussen Kbo Brabant en de Senioren vereniging.

Klik hier voor meer foto’s.