4 april 2023

Felicitatiebezoek

Felicitatiebezoek aan 85, 90, 95 en 100 jarigen.

Terugblik na 3 maanden.

Sinds 1 januari van dit jaar hebben onze leden die 85, 90, en 95 jaar zijn geworden, van de Seniorenvereniging Asten en Ommel een felicitatiebezoek ontvangen. Na 3 maanden kijken we daar met een fijn gevoel op terug.

De jarigen gaven aan het bezoek, het buurtpraatje, alsook de kleine attentie zeer te waarderen. Ook de vrijwilligers die de mensen bezochten deden het met plezier. Kortom, dit  wordt vervolgd.

Voor informatie of reactie, Tiny Leenders v.d. Beuken 06 37 29 13 18