6 maart 2023

Belastingaangifte 2022

Ook dit jaar gaan we weer we op de gebruikelijke manier belastingservice verlenen. In maart kunt u door ons uw belastingaangiften 2022 laten invullen. We gaan dit doen op de vrijdagen 10, 17, 24 en 31 maart 2023 van 9.00 tot 12.30 uur. Plaats van handeling is Gemeenschapshuis Asten ’t Kwartier in de Kerkstraat. U kunt voor deze belastingservice van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer  (0493) 67 12 34.

Om van onze belastingservice gebruik te kunnen maken is een machtigingscode nodig. Als uw aangifte voor het belastingjaar 2021 met een machtigingscode is ingevuld, geldt deze machtiging ook voor het belastingjaar 2022. U hoeft dan geen nieuwe machtigingscode aan te vragen. Als dit niet het geval is, kunt u die code aanvragen via telefoonnummer 088 123 65 55. Voor die aanvraag moet u het burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum bij de hand houden. Voor echtparen geldt dat zij beiden een code moeten hebben.

Behalve de brief met de machtigingscode, mee te brengen de aangiftebrief, de jaaropgaven AOW, pensioen, etc., gemaakte zorgkosten (ook reiskosten naar het ziekenhuis), gedane giften aan goede doelen, financieel jaaroverzicht van de bank, bij een eigen huis de WOZ-beschikking en de gegevens van de hypotheek. Bij huurtoeslag dienen ook de gegevens van de huurwoning te worden meegebracht.

Ook voor degenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen kan het interessant zijn om een aangifte te doen. Als er veel zorgkosten (arts, tandarts, ziekenhuis, medicijnen, etc.) zijn gemaakt, krijgt u mogelijk belasting terug. Het berekenen van het juiste inkomen is ook belangrijk voor de hoogte van de huur- en de zorgtoeslag.

Als er sprake is van een F-aangiftebiljet, dit wordt gestuurd bij overlijden van de partner of een familielid, dit melden bij het maken van de afspraak, omdat daar extra tijd voor nodig is.

Verder wijs ik u erop dat de regels voor het recht op zorgtoeslag zijn gewijzigd. De inkomensgrensgrens is flink gestegen, dus zullen meer mensen recht hebben op die toeslag.

Voor alleenstaanden is de inkomensgrens gestegen van € 32.500 naar € 38.520. Voor mensen met een partner van € 41.000 naar € 48.224. Het kan dus nuttig zijn om te laten nakijken of er recht bestaat op zorgtoeslag.

Huisbezoeken vinden alleen in uitzonderingsgevallen plaats. Voor KBO-leden rekenen wij ook dit jaar € 5 per persoon.

 Karel van Eenbergen, Belastingservice Seniorenvereniging Asten en Ommel