28 februari 2023

Inloopuur in ’t Kwartier

Vanaf maart 2023 gaan we een inloopuur introduceren in het nieuwe gemeenschapshuis ’t Kwartier op iedere 1ste vrijdag van de maand van 10:00-11:00.

U kunt hier terecht met al uw vragen over :
•           WMO en WLZ
•           Financiële ondersteuning van de gemeente of overheid, o.a. kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
•           Toeslagen en subsidie van de overheid en de gemeente, o.a. zorgtoeslag en energietoeslag.
•           Belastingaangifte en erfbelasting.
•           Levenstestament, erfzaken en notariële zaken.
•           Wet en regelgeving, o.a. Wet zorg en dwang.
•           Lokale en regionale voorzieningen en diensten.

Onze huidige dienstverleners en adviseurs zullen u hier te woord staan en zullen u als mogelijk een direct antwoord geven op uw vraag of vragen, dan wel een advies hoe hier mee verder te gaan.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit inloopuur.

Het 1ste inloopuur zal plaatsvinden op vrijdag 3 maart in spreekkamer C3 in ’t Kwartier van 10:00-11:00. Deze spreekkamer bevindt zich aan de rechtervoorzijde van ’t Kwartier : na binnenkomst rechts door de klapdeuren en de 1ste kamer aan de rechterzijde.

Het bestuur en de dienstverleners van de Seniorenvereniging Asten en Ommel