3 augustus 2022

Gezamenlijke besturendag

Op 28 juli vond in “Hart van Heuze” in Heusden een gezamenlijke besturendag plaats van de seniorenverenigingen Asten en Ommel en Heusden. Het doel was o.a. kennismaking met elkaar en mogelijk afstemming van activiteiten.

Gasten waren, wethouder Sociaal Domein Asten mw. Janine Spoor en dhr. Wim Fijten bestuurslid KBO Brabant en woonachtig in Asten. Ook aanwezig was  mw. Els van Daal functionaris  wonen, zorg en welzijn, bij de KBO Brabant.

Rode draad in het programma was de toekomst van de KBO en de leden en de koers die  de afdelingen daarin kunnen varen.

Het thema wonen in combinatie met zorg en welzijn, nam een belangrijk onderdeel van de vergadering in beslag. Mw. Spoor gaf uitleg over de op te stellen woonvisie van de gemeente Asten en de integrale aanpak waarin het geheel na de vakantie staat gepland. O.a. woningcorporaties en belangenorganisaties als de KBO worden daarbij betrokken, aldus mw.Spoor. KBO Brabant biedt desgevraagd, kennis en ondersteuning aan, bij activiteiten als themabijeenkomsten over het onderwerp in de afdelingen.

Ook de belangenbehartiging voor de leden, als het gaat over o.a. pensioenen en welzijn en zorg, zijn onderwerpen waarvoor KBO Brabant zich sterk maakt. Plaatselijke clientondersteuners van de KBO  kunnen in dit kader naar de inwoners toe een belangrijke rol spelen.

Verder kwamen aan de orde, de toekomst van de seniorenverenigingen van de KBO, de ledenwerving en welk programma spreekt ook jonge senioren aan. Ook werden de programma’s naast elkaar gelegd.

Na de lunch werd tijdens een wandeling over het 4 Eijckenpad aan de Gezandebaan, nog ontspannen nagepraat over de bevindingen en mogelijke gezamenlijke acties. Kortom een bijzonder nuttige en leerzame dag.

Reageren en meedenken? Uw reacties zijn van harte welkom.

Tiny Leenders v.d. Beuken bestuurslid.