8 april 2022

Lente lunch

De KBO-koffieclub- leden, die elke dinsdagmorgen elkaar in de serre bij Jan van Hoek ontmoeten,hebben de jaarlijkse Kerstlunch al twee keer moeten missen door de Corona-omstandigheden en -maatregelen.

De gezelligheid die men de laatste paar weken weer ervaart als vanouds, doet iedereen zo goed!

Wat snakte  men toch naar dat moment, dat men elkaar weer terugzag na zo lange tijd.

En de ooit spontaan geboren Kerstlunch werd omgezet in een LENTE-lunch, dat werd onze belofte aan de beheerders van Van Hoek.

Vandaag was het zover: 18 leden hadden zich aangemeld, helaas moesten vier dames annuleren door verdrietige omstandigheden.

Toch konden de overige veertien anderen op donderdag 7 april genieten van een a la carte gekozen lunch.

Er werd gepraat, gebabbeld, gelachen en volop genoten van het “samen eten”…

Zie foto’s