25 juli 2020

Middag van bemoediging

Geachte Heer/ Mevrouw,

Reeds 33 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de tweede dinsdag in oktober een speciale viering voor allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun leven: de “Middag van bemoediging”. (voorheen Regionale Ziekenmiddag in september)

Echter, dit jaar zal in verband met het coronavirus de 34e viering op dinsdag 13 oktober anders dan anders zijn namelijk alleen digitaal.

Het thema van deze digitale viering zal zijn: Maria, help ons om te gaan met beperkingen.

Deze viering wordt uitgezonden op TV-Siris en www.siris.nl op dinsdag 13 oktober 2020 om  14.00 uur. Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres.

Wij hopen u op deze manier een goed alternatief te bieden voor deze steeds zeer goed bezochte jaarlijkse viering.Ook het speciale Maria-prentje wordt dit jaar weer samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 oktober achter in de kerk in Ommel en voor belangstellenden wordt het op aanvraag bij p.vanhorssen@outlook.com  toegestuurd.

Tenslotte: wij hopen van ganser harte dat we volgend jaar, op de tweede dinsdag in oktober, weer een traditionele 35e “Middag van bemoediging” voor u allen mogen organiseren.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep ‘Middag van bemoediging’

Kapelaan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voorzitter.

 NB: wilt u meer weten, of wilt u een wijziging in uw post- en/of mailadres doorgeven?

neem dan contact op met:

Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS Ommel

06-22945829             p.vanhorssen@outlook.com

 

Bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel

binnen de Franciscusparochie

Marialaan 20, 5724 AB Ommel. Tel: 0493-691415              ommel@rkfranciscus.nl         www.mariavanommel.nl