1 juni 2020

Vacature bij het Alzheimer Café

Regelmatig  schrijf ik in de Luidklok een stukje over de activiteiten bij het Alzheimer Café. Maar nu heb ik een vraag aan u: het Alzheimer café  is op zoek naar een vrijwilliger voor het aandachtsgebied algemene zaken. Tot heden werd deze taak ingevuld door John Bankers. John stond aan de wieg van het Alzheimer café, maar nu hij wethouder is geworden, wordt het een beetje veel.

Het Alzheimer café is een bijeenkomst voor mensen die zich betrokken voelen bij dementie.  We komen een keer per maand bij elkaar om over dit onderwerp te spreken, informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen. Elke maand komen hier zo’n zestig tot soms honderd mensen tezamen.

Natuurlijk vragen dergelijke bijeenkomsten voorbereiding en regelingen. We hebben dan ook een heel team van vrijwilligers dat zich inzet voor deze belangrijke doelgroep. In het voorjaar van 2017 is het Alzheimer Café Peelland opgericht. De bijeenkomsten vinden plaats in de Beiaard in Asten en zijn bedoeld voor inwoners van Asten, Someren en Deurne.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door ongeveer 15 vrijwilligers waarvan er 8 plaats nemen in de werkgroep. Werkgroepleden hebben een specifieke taak bij de organisatie van de bijeenkomsten: algemene zaken, coördinatie van de vrijwilligers, inhoudelijk programma, PR en communicatie.

Wat houdt deze vrijwilligersfunctie nu in.

 Taken:

  • Als contactpersoon fungeren voor gemeenten

  • Coördineren van activiteiten van de werkgroep, waaronder secretariële en financiële activiteiten

  • Actieve deelname aan de werkgroepvergaderingen, drie of vier keer per jaar

  • Aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het Alzheimer Café Peelland, die elf keer per jaar worden georganiseerd.

Wie zoeken wij?

Iemand die maatschappelijk betrokken is  en affiniteit heeft met dementie.

In staat is te netwerken met het regionaal bestuur van Alzheimer Nederland, gemeenten, zorg- en welzijnaanbieders.

Een teamspeler is.

Gemiddeld  twee uur per week beschikbaar is

Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.

Wat krijg je hiervoor terug:

Waardering, een gezellig team, een dankavond voor de inzet.

Reageren graag via mail.

 

alzheimercafepeelland@gmail.com

of telefonisch naar John Bankers, coördinator van het team, op telefoonnummer 06-28954108.

Met vriendelijke groet,

Piet Schippers.