14 mei 2020

De Plus Sponsoractie 2020

Deze actie, die gehouden werd van 26 januari t/m 18 april, heeft onze vereniging 301 Euro opgebracht. Er zijn 276 volle spaarkaarten ingeleverd (1 Euro per kaart) en wij hebben, net als alle deelnemende verenigingen, 25 Euro ontvangen voor onze collage. Het laten beoordelen van alle collages door een deskundige jury is, wegens de corona perikelen, niet doorgegaan. Dat is jammer, want wij waren met onze schitterende collage (nogmaals dank John de Groot), beslist in de prijzen gevallen. Hoe dan ook: alle spaarders bedankt voor het sparen.

 

Namens het bestuur,

 

Guus Zeebregts